Bekijk onze actuele openingstijden op onze facebook pagina, bekijk hier ons coronabeleid!

Onze huisregels


Reglement bezoekers Ontmoetingscentrum ZUID-WEST

Het is verboden om:

 • Zowel softdrugs als harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen dienen in bezit te hebben. Bij vondst worden deze in beslag genomen.
 • Diefstallen en vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Je discriminerend uit te laten.
 • Door woord en gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.
 • Eigen drank en etenswaren in en rondom het buurthuis te nuttigen.
 • Andere bezoekers of medewerkers lastig te vallen.
 • Overlast te bezorgen in de directe omgeving van het buurthuis.
 • Glazen mee naar buiten te nemen, alleen toegestaan op het terras.
 • Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen die nog aan het verkeer deel moeten nemen.
 • Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen die zich misdragen. Oervervelend -> Geen drank en oprotten.
 • Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Geen sigarettenpeuken en afval op de vloer deponeren.
 • Bij opgave activiteiten gelijk eventuele onkosten voldoen.
 • Bij jeugdactiviteiten wordt geen alcohol vertrekt.

Indien men zich niet aan deze regels houdt kan de toegang tot
Ontmoetingscentrum Zuid-West geweigerd en/of ontzegd worden!
Bij overtreding van wettelijke regels doen wij altijd aangifte bij de politie


Google+ Facebook Google LinkedIn Twitter

Bar open

Vrij/Za/zo vanaf 16:00 uur,
Alle dagen vanaf 16:00 uur, snacks verkrijgbaar

Lees meer