Bekijk onze actuele openingstijden op onze facebook pagina, bekijk hier ons coronabeleid!

Home


 

 

 

 

Inleiding

De Buurtvereniging Ontmoetingscentrum Zuid-West is een gezonde vereniging die op 29 augustus 1945 is opgericht als Buurtvereniging Bloemwijk De Buurtvereniging heeft de beschikking over het Buurthuis Bloemwijk, gelegen aan de Eikelenbergstraat 57 te Alkmaar. In 2020 is de naamsverandering van Buurtvereniging Bloemwijk naar Buurtvereniging Ontmoetingscentrum Zuid-West bekrachtigd middels statuut aanpassingen via Actus notarissen. 

Doelstelling

De Buurtvereniging OC Zuid-West stelt zich ten doel het bevorderen en in stand houden van een goed woon en leefklimaat in de wijk Bloemwijk/Zocherbuurt/Bomenwijk , alsmede het behartigen van de belangen van haar leden in de meest ruime zin. Daarom wil de buurtvereniging en het buurthuis een ontmoetingsplaats zijn voor alle bewoners uit de buurt zelf zodat de bewoners aan bepaalde activiteiten deel kunnen nemen. Onze focus ligt hierbij op culturele-, educatieve- en buurtgebonden activiteiten die de huiskamer zijn ontgroeid.

Realisatie

Om deze doelstelling te realiseren worden er vaste en incidentele activiteiten georganiseerd en wordt er ingespeeld op ontwikkelingen binnen Alkmaar die betekenis hebben voor het werk van de buurtvereniging. Daarnaast probeert de vereniging in te spelen op actuele ontwikkelingen en stelt het bestuur eens per vijf jaar een beleidsplan op. Bovengenoemde doelen worden bereikt door:  Het houden van vergaderingen;  Het bevorderen van het instellen van werkgroepen;  Het doen van onderzoek in de wijk en het publiceren daarvan;  Het organiseren van activiteiten in de recreatieve, sociale en culturele sfeer;  Het verstrekken van informatie aan leden en andere belangstellenden;  Het onderhouden van contacten met gemeente en andere organisaties;  Het onderhouden van contacten met de wijkagenten; en andere instanties die in de wijk actief zijn;  Het onderhouden van contacten met andere buurtverenigingen; Het verspreiden van de buurtkrant.

Het Buurthuis

De vergunning voor het buurthuis is verstrekt op 4 januari 1974 en is door de jaren heen verbouwd. Echter is er de laatste jaren weinig tot geen onderhoud gepleegd en is het een en ander sterk verouderd. Het afgelopen jaar is er enorm geïnvesteerd in het buurthuis, wat heeft geleid tot de aanschaf en bouw van een compleet nieuwe keuken. Gelijktijdig is de bar aangepast en vernieuwd. Ook de toiletten zijn onder handen genomen, wat heeft geleid tot een compleet nieuwe toiletgroep incl. invaliden toilet. Ook is er een terras aangelegd waarvoor een terrasvergunning is verleend.

Activiteiten 

Op de deze website kan kennis worden genomen van de activiteiten die door de buurtvereniging in de wijk Bloemwijk/Zocherbuurt/Bomenwijk plaatsvinden. Er is een ruime keus aan activiteiten voor jong en oud en voor ieder budget. Door één of meer activiteiten bij te wonen kan ervaren worden waarom zoveel mensen de weg naar de Buurtvereniging al hebben weten te vinden.  De buurtvereniging is het hele jaar actief, ook in de grote schoolvakantie, dan is er op de speelplaats een zwemparadijs met diverse zwembaden voor de kinderen die niet op vakantie gaan. Naast de wekelijkse activiteiten worden ook extra activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld het zomerfeest buurtbarbecue, en het kerstdiner voor die mensen in de wijk die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken zo aan het einde van het jaar. Ook wordt jaarlijks een nieuwjaarsreceptie gehouden.

 


Google+ Facebook Google LinkedIn Twitter

Bar open

Vrij/Za/zo vanaf 16:00 uur,
Alle dagen vanaf 16:00 uur, snacks verkrijgbaar

Lees meer